سید حسین طالقانی اصفهانی

چند کلمه ای برای خالی نبودن عریضه (طویله!)

معرفی وبلاگم

سلام
نامه باید کوتاه باشد...پس یک روز تمام برای زندگی کردن...

گزارش تخلف
بعدی